Papiernia

Wspominany już w innym artykule fotograf Stanisław Bogacki ,wykonał też wiele zdjęć papierni w Wierbce i w Sławniowie .Widać tam bezdyskusyjnie ,że była to jedna z najnowocześniejszych na tamte czasy fabryk papieru w Polsce.Pamiętam rozmowę  z Dyrektorem Muzeum Papiernictwa w Dusznikach -Zdroju, który opowiadał , jak przy okazji wizyty w warszawskiej papierni-uwaga w 1970 roku -pracownicy Muzem natknęli się na sprawne, produkujące nadal papier maszyny z papierni Aleksandra Moesa z Wierbki.